Projekt WFOŚiGW

2017/2018

 

                                                                 

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2017/2018” Oszczędzam wodę – chronię przyrodę dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia 23392,00 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 19792,00 zł.

Wkład własny Gminy Łęczyca – 3600,00 zł.

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych:
 • obieg wody w przyrodzie  - magnetyczny,
 •  mapa podłogowa „W stawie” i „Życie w oceanie”,
 •  filtrujemy wodę – mały zestaw,
 • woda - pierwsze eksperymenty,
 • paski wskaźnikowe,
 • komplet naczyń do mierzenia objętości,
 •  cykle wody - fotografie,
 •  Gutek i Balbina cz. 1 i cz. 2 PUS,
 • zestaw kontrolny PUS.
 1. Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
  • Nadleśnictwo Kutno – punkt edukacyjny „Leśna klasa”,
  • oczyszczalnia ścieków w Łodzi – zajęcia edukacyjne „Woda wraca”,
  • Elektrownia wodna w Wartkowicach, ZOO Safari w Borysewie – zajęcia edukacyjne „Trudy życia na pustyni”,
  • Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy ZHP „Nadwarciański Gród” Załęcze Wielkie: zajęcia laboratoryjne „Tajemnice wody”, ścieżka dydaktyczna „Źródełko”,
  • ZOO w Łodzi: zwiedzanie, zajęcia edukacyjne „W wodzie żyją nie tylko ryby”,
  • MCK Bełchatów: zwiedzanie ekspozycji PGE Giganty Mocy, warsztaty edukacyjne „Misja: czysta emisja”,
  • wycieczka „Śladami rzeki Pilicy”,
  • Zielona Szkoła w Załęczu Wielkim.
 2. Warsztaty/zajęcia stacjonarne:
  • zajęcia dla klas I-III: „Woda źródłem życia”, „Jakość wody w ciekach i zbiornikach wodnych”, „Ekologia mieszczucha”,
  •  zajęcia dla klas IV-VII : „Ryby wskaźnikiem czystości wód”, „Energia Ziemi”,
  • zajęcia dla klas I-VII – „Bezpieczna woda”.
 3. Konkursy:
  • „Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody” – konkurs plastyczny dla klas I-VII polegający na ukazaniu roli wody w przyrodzie i życiu człowieka,
  •  „Źródła zanieczyszczeń powietrza i wody w województwie łódzkim” - konkurs dla klas VII polegający na przygotowaniu prezentacji multimedialnej, celem  konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza i wody w województwie łódzkim,
  • „Co wiem o wodzie i powietrzu” - konkurs wiedzowy dla klas V i VI, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat składu i właściwości powietrza i wody,
  • „Woda – źródło życia”  - konkurs literacki dla klas IV-VI, którego celem jest rozwijanie wrażliwości na otaczającą przestrzeń, pogłębianie wiedzy na temat występowania i znaczenia wody dla życia,
  • „Woda i powietrze w literaturze dziecięcej” – konkurs recytatorski dla klas I-II, jego celem jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród dzieci oraz kształtowanie postaw ekologicznych,
  • „Festiwal piosenki” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV- VII, jego celem jest  popularyzacja piosenek o wodzie i sposobach jej oszczędzania.
 4. Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne):
  • zajęcia lekcyjne w klasach I-III,
  • zajęcia lekcyjne w klasach IV-VI,
  • koło przyrodnicze,
  • wystawa prac laureatów konkursu plastycznego,
  • akcja „Woda źródłem życia”,
  • Światowy Dzień Wody,
  • Happening „Oszczędzam wodę-chronię przyrodę”,
  • Światowy Dzień Ziemi,
  • Piknik Rodzinny.

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważnego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i powietrza oraz przygotują dzieci do świadomego, wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Zapewnią bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka. Poza tym szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na lekcjach.

  Zapraszamy do obejrzenia strony WFOŚiGW w Łodzi

RSS | Kontakt | Mapa strony | Polityka pryw