Projekt WFOŚiGW

DBAJ O WODĘ - URATUJESZ PRZYRODĘ !

 

Dofinansowanie ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2019/2020” Dbaj o wodę - uratujesz przyrodę! – dofinansowany w formie dotacji przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna przedsięwzięcia – 22 086,00 zł

Dofinansowanie z WFOŚiGW - 19 368,00 zł

Wkład własny Gminy Łęczyca – 2718,00 zł

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują :

Zakup pomocy dydaktycznych:

 • Lupy z pęsetą
 • Naczynia do badań eksperymentów
 • Filtrujemy wodę  - mały zestaw
 • Warsztat filtrowania
 • Magnetyczna piramida aktywności
 • Obieg wody w przyrodzie
 • Nasz klimat i efekt cieplarniany - puzzle
 • Puzzle przyrodnicze –Flora i fauna, Brzeg morza i jeziora
 • Globusy polityczno – fizyczne
 • Lornetki
  Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane na zajęciach w oddziałach przedszkolnych.

Wycieczki i warsztaty/ zajęcia terenowe:

Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – warsztaty „Ziemia niebieska planeta” – zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami związanymi z wodą.

Konkursy:

 • „ Jak dbam o wodę” – indywidualny konkurs plastyczny. Celem konkursu, była  promocja wody, jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego oraz racjonalne jej wykorzystanie.
 • „Konkurs piosenki o wodzie” – konkurs muzyczny dotyczył popularyzacji piosenek
  o wodzie i sposobach jej oszczędzania.
 • „Woda źródłem życia na Ziemi” – konkurs wiedzowy , którego celem było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
 • „Zwierzęta wodne” – indywidualny konkurs plastyczny. Celem konkursu, było  rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia, przybliżenie różnorodności ekosystemów naturalnych.
 • „Woda nasz naturalny skarb” -  konkursu dotyczył propagowania wiedzy ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród przedszkolaków.
 • „Zagadkowy świat wody” - celem konkursu, było rozwijanie zainteresowań
  o otaczającym świecie, uświadomienie znaczenia wody dla zdrowia i życia ludzi
  i zwierząt.

 

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do uświadamiania dzieciom, jak ważną rolę odgrywa woda w życiu człowieka i innych organizmów. Będą kształtować poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozwijać   zainteresowania problematyką ochrony zasobów wodnych. Podjęte działania będą kształtować u dzieci nawyk oszczędzania wody oraz podniosą świadomość ekologiczną najmłodszych.

http://www.zainwestujwekologie.pl/