Pedagog, psycholog i logopeda

PEDAGOG i PSYCHOLOG

Pedagog:

- mgr Magdalena Florek-Barylska 

Psycholog:

- mgr Alicja Zarzycka-Durda 


 

Zwróć się do pedagoga i psychologa, gdy:

 czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,

 nie potrafisz porozumiewać się z nauczycielem,

 masz problemy w rodzinie, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

 chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem,

 chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób,

 masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić!

 


   Godziny pracy pedagoga:

Magdalena Florek - Barylska:

Poniedziałek       9.10 - 13.50

Wtorek             10.05 - 15.40

Środa               8.15 - 9.00,  12.10 - 12.55,  14.00 - 14.45

Czwartek          8.15 - 9.55

Piątek              8.15 - 12.55,  14.00 - 14.45

 

Godziny pracy psychologa:

Alicja Zarzycka - Durda:

Poniedziałek      10.05 - 12.55,  14.00 - 14.45

Wtorek             8.00 - 14.00, 

Środa               8.15 - 12.55,  14.00 - 14.45 

Czwartek          11.00 - 13.05

Piątek              8.00 - 11.45 


 

Działania, które podejmuje pedagog i psycholog, skierowane są do uczniów i ich rodziców. Współpracuje on z nauczycielami, pracownikami szkoły i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

Zadania pedagoga i psychologa:

  • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku i rodzinie,
  • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami w nauce),
  • koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki,
  • indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców.