Projekt WFOŚiGW

2018/2019

                                                       

Dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” Powietrze szanujesz, zdrowie zyskujesz - dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna przedsięwzięcia  - 33 110,00 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 29 637,00 zł.

Wkład własny Gminy Łęczyca – 3 473,00zł.

Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych:
 1. Zestaw do badania powietrza w walizce terenowej.
 2. Uniwersalny statyw 15cm x 15 cm o regulowanej wysokości
 3. Wanienka do zbierania gazów
 4. Zestaw korkoborów z ostrzałką
 5. Zestaw do zbierania gazów
 6. Waga elektroniczna dydaktyczna
 7. Plansza ścienna – skala porostowa
 1. Wycieczki i warsztaty/zajęcia terenowe:
 1. Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi  - zajęcia  terenowe „Oczyśćmy atmosferę”.
 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi - zajęcia  edukacyjne – prelekcja, zwiedzanie laboratorium zanieczyszczeń powietrza i automatycznej stacji pomiaru powietrza.
 3. Dwie wycieczki w Góry Świętokrzyskie dla uczniów klas III  SP oraz uczniów klas III oddziałów gimnazjalnych - edukacja przyrodnicza i historyczna oraz promocja „zielonych płuc” naszego kraju.  Kadzielnia, Puszcza Jodłowa w Świętokrzyskim Parku Narodowym, Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy, Jaskinia Raj, Podzamcze Chęcińskie, Chęciny, wejście na Łysiec,  Muzeum Minerałów i Skamieniałości, Centrum Nauki Leonardo da Vinci z wystawą pt. „Człowiek- niezwykła maszyna” poświęconą anatomii oraz procesom zachodzącym w ludzkim  organizmie – warsztaty ekologiczne, Bałtowski Kompleks Turystyczny.
 4. Bolimowski Park Krajobrazowy – zajęcia edukacyjne, które rośliny są wskaźnikami czystości powietrza.
 5. Arboretum i Alpinarium w Rogowie – zwiedzanie ogrodu botanicznego.
 6. Wycieczka do Doliny Skrzatów we Florentynowie.
 7. Ogród Botaniczny w Łodzi - zajęcia terenowe zapoznające dzieci z rolą roślin w przyrodzie.
 8. Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi - ekologiczne warsztaty edukacji filmowej.
 1. Warsztaty/zajęcia stacjonarne:
 1. Warsztaty „Wiem czym oddycham”
 2. Warsztaty „Badanie powietrza”
 3.  „Źródła zanieczyszczeń powietrza w powiecie łęczyckim” dla klas I – V SP.
 4. Zajęcia prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Poddębice - „Wskaźniki czystości powietrza” klasy VII – VIII SP oraz III gimnazjum.
 5. „Choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza” – zajęcia prowadzone przez lekarza rodzinnego NZOZ Medar w Łęczycy - dla klas VII – VIII SP oraz III gimnazjum.
 6. Warsztaty  ekologiczne - „Ochrona powietrza” prowadzone przez ośrodek „Świat Przygód”.
 7. „Chrońmy powietrze i zdrowie człowieka”- warsztaty prowadzone przez ośrodek „Świat Przygód”.
 1. Konkursy:
 1. „Policz się z przyrodą.” - indywidualny konkurs wiedzowy sprawdzający umiejętność rachunkowego rozwiązywania zadań o treści  ekologicznej  przeprowadzony w dwóch kategoriach: uczniów klas VII – VIII i uczniów klas III gimnazjum.
 2. „Co wiem o powietrzu?” - konkurs wiedzowy dla klas V-VI, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat składu  i właściwości powietrza i składników oraz skutków jego zanieczyszczenia w środowisku i życiu człowieka.
 3. Konkurs na hasło promujące czyste powietrze - konkurs dla klas I – III, którego celem jest promowanie zachowań sprzyjających ochronie powietrza.
 4. „Tu się dobrze oddycha.” - konkurs fotograficzny dla całej społeczności szkolnej z podziałem na kategorie: klasy I-III, klasy IV- VII, klasy VIII i klasy III oddziałów gimnazjalnych. Celem konkursu jest kształtowanie poczucia piękna, odkrywanie miejsc przyrodniczo cennych i wolnych od zanieczyszczonego powietrza.
 5. „Dbam o czyste powietrze”- klasowy konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów z podziałem na kategorie: klasy I-III, klasy IV- VII, klasy VIII i klasy III oddziałów gimnazjalnych. Celem konkursu jest zobrazowanie sposobów zmniejszenia stopnia zanieczyszczeń powietrza, ukazanie źródeł zanieczyszczeń powietrza i skutków powodowanych przez te zanieczyszczenia.

 

Inne działania zaplanowane w Projekcie, w ramach których będą wykorzystane zakupione pomoce dydaktyczne (zajęcia lekcyjne, koła przyrodniczo-ekologiczne, akcje, inne):

 1. Wystawy prac konkursowych
 2. Prowadzenie zajęć z podstawy programowej  chemii
 3. Prowadzenie zajęć z podstawy programowej fizyki
 4. Prowadzenie zajęć z podstawy programowej przyrody
 5. Prowadzenie zajęć z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej kl. III
 6. Happening „Zdrowy oddech”.
 7. Rodzinny Piknik Ekologiczny „Powietrze szanujesz, zdrowie zyskujesz”

Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony powietrza oraz przygotują dzieci do świadomego, wartościowego i racjonalnego spędzania wolnego czasu. Zapewnią bezpośredni kontakt z przyrodą, która ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdego dziecka. Poza tym szkoła pozyska nowe pomoce dydaktyczne, które zostaną wykorzystane na lekcjach.

Zapraszamy do obejrzenia strony www.zainwestujwekologie.pl

    

RSS | Kontakt | Mapa