Patron Hymn Szkolne tradycje Historia

O szkole

Hymn

         Hymn Samorządowej Szkoły Podstawowej

                       im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

 

                                                               Małego wzrostu, wielkiego serca,

                                                               jednoczył ziemie w państwo całe.

                                                               Trudności wszelkie pokonał dzielnie

                                                               i pod Płowcami odniósł chwałę.

                                                                                         

                                                                           Zło dobrem zwyciężaj.

                                                                           Uczyń lepszym świat.

                                                                           Polecenie to przesłanie z dawnych lat.

                                                                           Cnót osiem jak rycerz średniowieczny miej,

                                                                           a naukę bierz za cel.

                                                                                                     
                                                                                                              Słowa i muzyka - Krzysztofa Dżereń