Rada Rodziców i konto Ubezpieczenie dzieci Spotkania z rodzicami Program "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka" Przekaż 1% podatku na naszą szkołę

Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

Miesiące Terminy
Wrzesień                     - zebranie z rodzicami (20 IX 2018r.)
Październik  
Listopad  - zebranie z rodzicami (22 XI 2018r.)
Grudzień  
Styczeń  - zebranie z rodzicami (31 I 2019r.)
Luty  
Marzec - zebranie z rodzicami (21 III 2019r.)
Kwiecień - zebranie z rodzicami - oddziały przedszkolne (25 IV 2019r.)
Maj  
Czerwiec  - zebranie z rodzicami (6 VI 2019r.)

 

Spotkania dyrektora i wychowawców z rodzicami uczniów  wszystkich klas  - wybory rad klasowych

20 września 2018r.

Ukonstytuowanie się Rady Rodziców

Uchwalenie przez RR, w uzgodnieniu z RP, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły

do końca września 2018r.
(w 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć)