Dyrekcja Sekretariat Dzwonki Kalendarz roku szkolnego Szkolna Kasa Oszczędności

Informacje

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020r.
Święto Patrona Szkoły: 14 października 2020r.
Dzień Edukacji Narodowej: 14 października 2020r.
Wszystkich Świętych: 1 listopada 2019r.
Narodowe Święto Niepodległości: 11 listopada 2020r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020r. – 1 stycznia 2021r.
Święto Trzech Króli: 6 stycznia 2021r.
Ferie zimowe: 13 - 26 stycznia 2021r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 09 - 14 kwietnia 2021r.
Święto Pracy - 1 maja 2021r.
Święto Konstytucji 3 Maja - 3 maja 2021r.
Egzamin ósmoklasisty:
język polski- 25 maja 2021r.
matematyka - 26 maja 2021r.
jężyk obcy nowożytny - 27 maja 2021r.
Boże Ciało: 3 czerwca 2021r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 25 czerwca 2021r.
Ferie letnie: 26 czerwca 2021r.- 31 sierpnia 2021r. 

 

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).