Dokumentacja Regulamin wycieczek Tekstowa podstrona

Szkolne dokumenty

Regulamin wycieczek

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo wielu osób.

 

Dlatego każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
 

1. Zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.

2. Stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników.

3. Nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.

4. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.


5. Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 W AUTOKARZE:

 

          1. Podczas jazdy słuchać objaśnień przewodnika lub nauczyciela, nie zmieniać miejsc, nie wstawać
              z foteli i nie hałasować.

          2. Wszelkie niedyspozycje związane z jazdą zgłosić natychmiast nauczycielowi.

          3. Śmieci wyrzucać do przygotowanych koszy lub torebek foliowych.

            
            
ZWIEDZANIE:

1. Podczas zwiedzania obiektów zabytkowych, muzeów, wystaw nie dotykać eksponatów, uważnie słuchać objaśnień przewodnika lub nauczyciela.

 

2. W zwiedzanych obiektach nie hałasować, nie spożywać żadnych pokarmów, nie siadać w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

3. W razie zgubienia się uczeń musi bezwzględnie pozostać na miejscu zagubienia i czekać na powrót opiekuna.


   NA TRASIE:

         1. Nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierząt.

         2. Nie oddalać się samowolnie od grupy.

         3. Wszelkie niedyspozycje i problemy zgłaszać natychmiast nauczycielowi.


Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu wycieczki i wykonywania poleceń nauczycieli.