Podręczniki 2020/2021

Podręczniki 2020/2021

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021
w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka
w Topoli Królewskiej

 

UWAGA!!!

Uczniowie klas I -VIII otrzymają darmowe podręczniki we wrześniu.

Podręcznik i ćwiczenie do religii  w klasach 0-III i podręcznik do religii
w klasach IV- VIII oraz do podręcznik i ćwiczenie do j. niemieckiego
w klasach  IV-VI należy zakupić we własnym zakresie.

 

ODDZIAŁ  PRZEDSZKOLNY

 

Wydawnictwo Nowa Era:              „Dzieciaki w akcji”  3-latki

Autorzy:                                            Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

 

Wydawnictwo Nowa Era:             „Dzieciaki w akcji”  4-latki

Autorzy:                                          Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

 

 

Wydawnictwo Nowa Era:             „Dzieciaki w akcji”  5-latki 

Autorzy:                                            Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

 

Wydawnictwo Nowa Era: Roczne przygotowanie przedszkolne „Dzieciaki w akcji”  6-latki

Autorzy:                                Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha

 

 

Religia: „Tak! Jezus mnie kocha”

Autorzy: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność”

 

Język angielski: English Play Box 2 - pięciolatki i 3 dla zerówek, Nowa Era.

 

 

 

 

KLASA

 

TYTUŁ

 

AUTOR

 

WYDAW-

NICTWO

NUMER EWIDENCYJNY W WYKAZIE

(nr dopuszczenia)

 

 

 

I

Wielka przygoda”. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1 i 2. Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza i matematyczna. Części 1-2, 3-4+ćwiczenia

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk,

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

Wyd.”Nowa Era”

1088/1/2020

Język angielski – Tiger and friends 1

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan  Education

1051/1/2019

„Poznaję Boży świat” podręcznik, karty pracy

Ks. K. Mieleniecki, E. Kondrak

Wydawnictwo

„Jedność”

AZ-1-01/18

 

 

 

 

II

Cykl „Oto ja”

Podręcznik polonistyczno- społeczny

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne i  matematyczno- przyrodnicze

Karina Mucha, Anna Stolmach-Tkacz, Joanna Wasianek

 

MAC

Grupa Edukacyjna S.A.

 

Religia – Kochamy Pana Jezusa, karty pracy

Ks.J.Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

1691/2012

 

Język angielski- TIGER 2

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Education

673/2/2015

 

 

 

 

III

Cykl „Oto ja”

Podręcznik polonistyczno- społeczny

Podręcznik matematyczno- przyrodniczy

Ćwiczenia polonistyczno- społeczne i  matematyczno- przyrodnicze

Karina Mucha, Anna Stolmach-Tkacz, Joanna Wasianek

MAC

Grupa Edukacyjna S.A.

 

Język angielski – TIGER 3

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Education

673/3/2016

Religia. - Przyjmujemy Pana Jezusa

 podręcznik,

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

1322/2013

               

IV

Język polski – „Słowa z uśmiechem”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, ćwiczenie

Ewa Hortwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 

861/1/2017

Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz.1 i 2 podręcznik i ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 

875/1/2017

Przyroda. Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń klasa IV          

Maria Marko-Worłowska,

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Nowa Era

863/2017

Język niemiecki – Wir SMART 1+ ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/1/2012

Język angielski- Brainy 4, ćwiczenie

Nick Beare

Macmillan Education

831/1/2017

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

 i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/1/2017

Technika „Jak to działa”4

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Historia– „Wczoraj i dziś” podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Muzyka – „Lekcja muzyki” –podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka- „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 4szkoły podstawowej

 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Religia. „Jestem chrześcijaninem”

Ks. J. Szpet D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

V

Język polski – „Słowa
z uśmiechem”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, ćwiczenie

Ewa Hortwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o. 

861/1/2017

Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz.1 i 2 podręcznik i ćwiczenie
(2 sztuki)

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 

875/1/2017

Biologia. "Puls życia". Podręcznik dla klasy V i ćwiczenie

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia. "Planeta Nowa", Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Język niemiecki - Wir SMART 2 + ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/1/2012

Język angielski - Brainy 5, ćwiczenie

Nick Beare

Macmillan Education

831/1/2017

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/2/2018

Technika „Jak to działa”5

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Historia – „Wczoraj i dziś” podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Muzyka – „Lekcja muzyki” – podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka - „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 5 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Religia. „Wierzę w Boga”

Ks. J. Szpet D. Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

 

VI

Słowa z uśmiechem. Język polski. Literatura i kultura. Podręcznik. Klasa 6 i ćwiczenie

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/5/2019

Historia i społeczeństwo. „Historia wokół nas” Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej, ćwiczenie

R. Lolo, A. Pieńkowska, R. Towalski, W. Kalwat

WSiP

434/1/2012/2015

Matematyka. "Matematyka z kluczem", Klasa 6 Podręcznik do matematyki część 1 i 2 oraz ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

Biologia. "Puls życia"

Joanna Stawarz

Nowa  Era

844/2/2019

Geografia. "Planeta Nowa"

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

Język niemiecki
Wir SMART 3. + ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka,Młynarska Olga, Sękowska Katarzyna

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/3/2014

Język angielski- Brainy 6

Nick Beare

Macmillan Education Polska Sp. z o o.

831/3/2019

Informatyka. Podręcznik. Klasa 6

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP

807/3/2019

Plastyka - „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 6 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Religia. Wierzę w Kościół

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

2081/2013

 

Muzyka. "Lekcja muzyki", Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej

M. Gromek, G. Kibach

Nowa Era

589/3/2014/2015

 

Technika. "Jak to działa?" Klasa 6

Lech Łabecki, Marta  Łabecka

Nowa Era

295/3/2010/2016

 

 

 

 

VII

Język polski „Świat w słowach i obrazach Podręcznik dla klasy VII, ćwiczenie „Gramatyka

i stylistyka”

Witold Bobiński

Zofia Czarniecka - Rodzik

WSiP S.A

868/4/2017

Historia i społeczeństwo. „Wczoraj i dziś”. Podręcznik dla klasy VII.

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2017

„Matematyka z kluczem”
+ ćwiczenia

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun

Nowa Era

875/4/2017

Biologia „Puls życia”. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jafimow

Nowa Era

844/4/2017

Język niemiecki Magnet
Smart 2, ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

817/2/2017

Język angielski

Brainy 7
 

Caterine McBeth

Wyd. Macmillan Education

831/4/2020

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, , Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

807/4/2017

 

Fizyka „Spotkania z fizyką”,Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Grażyna Franczuk-Omat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Geografia „Planeta Nowa”

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

Chemia. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Dawid Łasiński,

Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

Wydawnictwo MAC

1069/1/2019

Plastyka „Do Dzieła”7

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

Muzyka „Lekcja muzyki”7

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Religia. „Spotkanie ze słowem”

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

 

 

 

 

VIII

Język polski „Świat w słowach
i obrazach Podręcznik dla klasy VIII, ćwiczenie „Gramatyka
i stylistyka”

Witold Bobiński

Zofia Czarniecka - Rodzik

WSiP S.A

868/4/2017

Historia i społeczeństwo. „Wczoraj i dziś”. Podręcznik dla klasy VIII

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2017

„Matematyka z kluczem 8”
+ ćwiczenia

Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun

Nowa Era

875/4/2017

Biologia „Puls życia 8”. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń

Małgorzata Jafimow

Nowa Era

844/4/2017

Język niemiecki Magnet

Smart 3, ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

817/2/2017

Język angielski Repetytorium Ósmoklasisty, ćwiczenie

 

Macmillan Education

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/4/2017

 

Fizyka „Spotkania z fizyką8”,Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Grażyna Franczuk-Omat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Geografia „Planeta Nowa 8”

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

785/1/2017

Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro”

 

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję i działam bezpiecznie”

 

Nowa Era

 

Religia.  „Aby nie ustać w drodze”

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha