Podręczniki 2021/2022

Podręczniki 2021/2022

Zestaw podręczników na rok szkolny 2021/2022
w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka
w Topoli Królewskiej

 

UWAGA!!!

Uczniowie klas I -VIII otrzymają darmowe podręczniki we wrześniu.

Podręcznik i ćwiczenie do religii  w klasach 0-III i podręcznik do religii
w klasach IV- VIII oraz podręcznik i ćwiczenie do j. niemieckiego
w klasach  IV-VI należy zakupić we własnym zakresie.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Grupa Trzylatków

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia „Trefliki w przedszkolu. Trzylatek” Autor: Bożena Borowik

Grupa Czterolatków

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia „Trefliki w przedszkolu. Mam
4 lata”. Autor: Bożena Borowik

Język angielski

„Here’s Patch the Puppy1”, Wydawnictwo Macmillan

Grupa Pięciolatków

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia „Trefliki w przedszkolu. Mam
5 lat” Autor: Bożena Borowik

Język angielski

„Here’s Patch the Puppy 2”, Wydawnictwo Macmillan

Grupa Sześciolatków

Wydawnictwo Edukacyjne Podręcznikarnia „Trefliki w przedszkolu. Sześciolatek” Autor: Bożena Borowik

Język angielski

„Tiger & Friends Starter”, Wydawnictwo Macmillan

Religia

„Tak! Jezus mnie kocha”, Autor: ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wydawnictwo „Jedność”

 

KLASY I-VIII

KLASA

 

TYTUŁ

 

AUTOR

 

WYDAW-

NICTWO

NUMER EWIDENCYJNY W WYKAZIE

(nr dopuszczenia)

 

 

 

I

„Wielka przygoda”. Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1 i 2. Edukacja polonistyczna i matematyczna. Zestaw ćwiczeń

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk,

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

Wyd.”Nowa Era”

1088/1/2020

Język angielski – „Tiger & Friends 1”

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan  Education

1051/1/2019

Religia „Poznaję Boży świat” podręcznik

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo

„Jedność”

AZ-1-01/2018

 

 

 

 

II

„Wielka przygoda”. Podręcznik. Klasa 2. Semestr 1 i 2. Edukacja polonistyczna i matematyczna. Zestaw ćwiczeń

Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk,

Krystyna Sawicka,

Ewa Swoboda

”Nowa Era”

1088/3/2021

Religia – „Odkrywam Królewstwo Boże”

ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak

Wydawnictwo

„Jedność”

AZ 1-01/2018

 

Język angielski- TIGER & Friends 2

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Education

673/2/2015

 

 

 

 

III

Cykl „Oto ja”. Podręcznik polonistyczno-społeczny, podręcznik matematyczno-przyrodniczny, ćwiczenia polonistyczno-społeczne i matematyczno-przyrodniczne

 

Karina Mucha,

Anna Stolmach-Tkacz

Joanna Wasianek,

Wydawnictwo MAC

803/3/2019

Język angielski – TIGER 3

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

Macmillan Education

673/3/2016

Religia- „Przyjmujemy Pana Jezusa” podręcznik

Ks. J. Szpet,

D. Jackowiak

„Wydawnictwo Św. Wojciecha”

1322/2013

 

IV

Język polski – „Słowa z uśmiechem”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej,

Język polski – „Stacja edukacja. Pomoc edukacyjna”,

ćwiczenie

Ewa Hortwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o. 

861/1/2017

Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz.1 i 2 podręcznik i ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 

875/1/2017

Przyroda. Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej

Zeszyt ćwiczeń klasa IV          

Maria Marko-Worłowska,

Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer

Nowa Era

863/2019/z1

Język niemiecki – Wir SMART 1+ ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/1/2012

Język angielski- Brainy 4, ćwiczenie

Nick Beare

Macmillan Education

831/1/2017

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

 i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/1/2020/z1

Technika „Jak to działa”. Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Nowa edycja 2020-2022

Historia– „Wczoraj i dziś” podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Muzyka – „Lekcja muzyki” –podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka- „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 4szkoły podstawowej

 Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Religia. „Jestem chrześcijaninem”

Ks. J. Szpet D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha

AZ-21-01/10-PO-1/11

 

V

Język polski – „Słowa
z uśmiechem”. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, ćwiczenie

Ewa Hortwath, Anita Żegleń

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o. 

861/1/2017

Matematyka – „Matematyka z kluczem” cz.1 i 2 podręcznik i ćwiczenie
 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era 

875/2/2018

Biologia. "Puls życia". Podręcznik dla klasy V i ćwiczenie

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa Era

844/1/2018

Geografia. "Planeta Nowa", Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Nowa Era

906/1/2018

Język niemiecki - Wir SMART 2 + ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/1/2012

Język angielski -
„Brainy 5” Podręcznik + ćwiczenie

Nick Beare

Macmillan Education

831/1/2017

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/2/2018

Technika „Jak to działa”5

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

295/1/2017

Nowa Edycja

2021-2023

Historia – „Wczoraj i dziś” podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/1/2017

Muzyka – „Lekcja muzyki” – podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

852/1/2017

Plastyka - „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 5 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

903/1/2017

Religia. „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak

Wydawnictwo

Jedność

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

 

VI

Słowa z uśmiechem. Język polski. Literatura i kultura. Podręcznik. Klasa 6 i ćwiczenie

Ewa Horwath, Anita Żegleń

WSiP

861/5/2019

Wczoraj i dziś. Klasa 6

Podręcznik do historii do szkoły podstawowej 

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Nowa Era

877/3/2019

Matematyka. "Matematyka z kluczem", Klasa 6 Podręcznik do matematyki część 1 i 2 oraz ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa Era

875/3/2019

Biologia. "Puls życia", ćwiczenie

Joanna Stawarz

Nowa  Era

844/2/2019

Geografia. "Planeta Nowa"

Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

Nowa Era

906/2/2019

Język niemiecki
Wir SMART 3. + ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka,Młynarska Olga, Sękowska Katarzyna

Wydawnictwo "LektorKlett"

442/3/2014

Język angielski-
„Brainy 6” Podręcznik + ćwiczenie

Nick Beare

Macmillan Education Polska Sp. z o o.

831/3/2019

Informatyka. Podręcznik. Klasa 6

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczółkowski

WSiP

807/3/2019

Plastyka - „Do dzieła” Podręcznik do plastyki dla klas 6 szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

326/3/2011/2015

Religia. „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Ks.  Dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo

Jedność

AZ-22-01/20-KI-4/21

 

Muzyka. "Lekcja muzyki", Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej

M. Gromek, G. Kibach

Nowa Era

589/3/2014/2015

Technika. "Jak to działa?" Klasa 6

Podręcznik do zajęć technicznych dla szóstej klasy szkoły podstawowej

Lech Łabecki,
Marta  Łabecka

Nowa Era

295/3/2019

 

 

VII

Język polski „Świat w słowach i obrazach Podręcznik dla klasy VII,

Język polski „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik dla klasy 7”,

Język polski – „Stacja edukacja. Pomoc edukacyjna”,

ćwiczenie „Gramatyka

i stylistyka”

Witold Bobiński

Zofia Czarniecka - Rodzik

WSiP S.A

868/4/2017

Historia i społeczeństwo. „Wczoraj i dziś”. Podręcznik dla klasy VII.

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2017

„Matematyka z kluczem”
+ ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Nowa Era

875/4/2020/z1

Biologia „Puls życia”. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Małgorzata Jafimow

Nowa Era

844/3/2020/z1

Język niemiecki Magnet
Smart 2, ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

817/2/2017

Język angielski

Brainy 7. Podręcznik + ćwiczenie

Caterine McBeth

Wyd. Macmillan Education

831/4/2020

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, , Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne
Sp. z o.o.

807/4/2020/z1

 

Fizyka „Spotkania z fizyką”, Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Grażyna Franczuk-Omat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Geografia „Planeta Nowa”

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

Chemia. Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej

Dawid Łasiński,

Łukasz Sporny, Dominika Strutyńska, Piotr Wróblewski

Wydawnictwo MAC

1069/1/2019

Plastyka „Do Dzieła 7”

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

903/4/2017

Muzyka „Lekcja muzyki”7

M. Gromek, G. Kilbach

Nowa Era

852/4/2017

Religia. „Spotkanie ze słowem”

Ks. J. Szpet,
D. Jackowiak

Wydawnictwo

św. Wojciecha

 

 

 

VIII

Język polski „Świat w słowach i obrazach.  Podręcznik dla klasy VIII,

Język polski „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik dla klasy 8”,

Język polski – „Stacja edukacja. Pomoc edukacyjna”,

ćwiczenie „Gramatyka i stylistyka”

Witold Bobiński

Zofia Czarniecka - Rodzik

WSiP S.A

868/4/2017

Historia i społeczeństwo. „Wczoraj i dziś”. Podręcznik dla klasy VIII

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Nowa Era

877/4/2017

„Matematyka z kluczem 8”
+ ćwiczenie

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska, Jerzy Janowicz, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Karolina Wej

Nowa Era

875/5/2021/z1

Biologia „Puls życia 8”. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Małgorzata Jafimow

Nowa Era

844/3/2018

Język niemiecki Magnet

Smart 3, ćwiczenie

Giorgio Motta, Ewa Wieszczeczyńska, Ewa Książek-Kempa, Aleksandra Kubicka

Wydawnictwo "LektorKlett"

817/2/2017

Język angielski
Brainy 8. Podręcznik klasa 8

 Catherine McBeth

Macmillan

Education

 

Informatyka

Wanda Jochemczyk, Iwona Krajewska-Kranas, Witold Kranas, Mirosław Wyczółkowski

Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne

Sp. z o.o.

807/4/2017

 

Fizyka „Spotkania z fizyką”, Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Grażyna Franczuk-Omat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Nowa Era

885/1/2017

Geografia „Planeta Nowa”. Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Nowa Era

906/3/2017

Chemia. Podręcznik do klasy VIII szkoły podstawowej

D. Łasiński, Ł. Sporny, D. Strutyńska, P. Wróblewski

Mac

1069/2/2019

Wiedza o społeczeństwie „Dziś
i jutro”

 

Nowa Era

 

Edukacja dla bezpieczeństwa „Żyję
i działam bezpiecznie”

 

Nowa Era

 

Religia.  „Aby nie ustać w drodze”

Ks. J. Szpet, D. Jackowiak

Wydawnictwo

Św. Wojciecha