Przyjaciele szkoły

Dyrekcja, nauczyciele a przede wszystkim  dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej
im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

serdecznie dziękują za bezinteresowną pomoc, życzliwość i zaangażowanie
w zorganizowanie V Pikniku Rodzinnego:- Senatorowi RP - panu Przemysławowi Błaszczykowi,

- Wójtowi Gminy Łęczyca - panu Jackowi Rogozińskiemu,

- Sekretarzowi Gminy Łęczyca - pani Monice Kilar-Błaszczyk,

- pani Katarzynie Zielińskiej - Firma "Ciasta domowe" w Topoli Królewskiej,

- państwu Iwonie i Krzysztofowi Kubatkom - Firma Handlowa "Piobar" w Łęczycy,

- państwu Annie i Arkadiuszowi Majdom - Firma Handlowa "Nawozy" w Topoli Królewskiej,

- pani Katarzynie Karolak - Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Topoli Królewskiej,

- panu Zygmuntowi Dubielakowi - Dubimex Zakład Przetwórstwa Mięsa Sp. J. w Gostyninie,

- pani Katarzynie Andrysiak - Restauracja "Królewska" w Topoli Królewskiej,

- pani Jadwidze Piaskowskiej - Prezesowi Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej,

- panu Markowi Okoniowi - Olympia Fitness Klub w Łęczycy,

- panu Wiktorowi Napiórze - Prezesowi Zarządu Firmy Hurtap S.A. w Łęczycy,

- panu Bogusławowi Greckiemu - Młyn Sp. J. w Topoli Królewskiej,

- panu Adamowi Augustowskiemu - Firma "Systemy grzewcze - Augustowski" w Łęczycy,

- panu Bogdanowi Denarskiemu - Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Agro - Factory" w Lubieniu,

- panu Józefowi Karolczakowi - Zakład Masarski w Topoli Szlacheckiej,

- panu Januszowi Wojdzie - Firma Transport - Handel w Łowiczu,

- państwu Bogumile i Mariuszowi Brygierom - Sklep Mięsny w Łęczycy,

- państwu Paulinie i Krzysztofowi Nawrockim - Firma PUH TRANS - WEK II w Topoli Szlacheckiej,

- panu Krzysztofowi Łuczakowi - Kino "Górnik" w Łęczycy,

- panu Czesławowi Cieślakowi - Prezesowi Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole,

- panu Józefowi Chowańcowi- Dyrektorowi Oddziału PKO BP S.A. w Łęczycy,

- panu Dariuszowi Skudlarskiemu - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medar" w Łęczycy,

- panu Pawłowi Czarneckiemu - Prezesowi Oddziału PTTK Ziemi Łęczyckiej,

- panu Romanowi Daroszewskiemu - Dyrektorowi "Merida" Sp. z o.o. - Oddział w Łodzi,

- panu Waldemarowi Wasiakowi - Kierownikowi Oddziału Terenowego PZU w Łęczycy,

- panu Dariuszowi Szpakowskiemu - Prezesowi Zarządu "Samopomocy Chłopskiej" w Ozorkowie,

- pani Barbarze Sieroń - Sklep Chemiczny "Hazbi" w Łęczycy,

- panu Andrzejowi Machuderze - Salon samochodowy - Machudera sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Skoda - Auto w Łęczycy,

- państwu Marzenie i Krzysztofowi Matczakom - KM Service Sp. z o.o. w Łęczycy,

- panu Zenonowi Działkowi - Firma "Działek" - Sklep ogrodniczy w Łęczycy,

- panom Mirosławowi Wiśniewskiemu i Zbigniewowi Dominiakowi - FHU "Papiko" s.c. w Łęczycy,

- państwu Grażynie i Zdzisławowi Wiktorskim - WIZET Transport sp. z o.o. w Łęczycy,

- Radzie Rodziców przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej:

smiley  pani Małgorzacie Bartniak,

smiley  pani Annie Roszuk,

smiley  pani Ewie Banasiak,

smiley  pani Magdalenie Góralskiej,

heart  wszystkim Rodzicom zaangażowanym w organizację Pikniku.