Pedagog szkolny i logopeda

PEDAGODZY SZKOLNI

Pedagodzy szkolni:

- mgr Magdalena Florek-Barylska - oddział przedszkolny, klasy I - VI;

- mgr Andrzej Łuczak - klasy VII - VIII i oddziały gimnazjalne.


 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny,

 nie potrafisz porozumiewać się z nauczycielem,

 masz problemy w rodzinie, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

 chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem,

 chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób,

 masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić.

 

Przyjdź z każdą sprawą, z którą nie potrafisz sobie poradzić!

 


   Godziny pracy pedagoga:

Magdalena Florek - Barylska:

Poniedziałek      8.15 - 13.55

Wtorek             9.10 - 12.50 i 14.05 -  14.50

Środa               9.10 - 12.50

Czwartek          8.15 - 9.55

Piątek              10.05 - 14.50


 

Działania, które podejmuje pedagog, skierowane są do uczniów i ich rodziców. Współpracuje on z nauczycielami, pracownikami szkoły i instytucjami w celu pomocy dziecku i jego rodzinie.

Zadania pedagoga szkolnego:

  • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
  • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
  • wyszukiwanie informacji dla uczniów i ich rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku i rodzinie,
  • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczniowie zdolni, uczniowie z trudnościami w nauce),
  • koordynowanie działań wychowawczych szkoły i działań z zakresu profilaktyki,
  • indywidualne rozmowy i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i ich rodziców.